A Mohács 500 projekttel kapcsolatos háttér információk

Az 1526-os csatavesztés nemzeti tragédiánk, amely során elesett több tízezer keresztény harcos, meghalt II. Lajos király, elnéptelenedett a vidék, az ország 150 évig oszmán megszállás alá került. A „mohácsi vész” évszázadokig az ország pusztulásának jelképe lett, melyhez mérhető sokk a trianoni tragédia volt ezeréves államunk történetében.

Három év múlva elérkezik 2026., azaz a mohácsi csata 500. évfordulója. Egy olyan, jelentős dátum, ami apropót szolgáltat megállni, visszatekinteni, emlékezni, értékelni az elmúlt félezer évet és ebből okulva célokat tűzni jövőnk felé.

Helye van objektíven értékelnünk az akkori veszteségeket, a szomorú következményeket, de látnunk és láttatnunk is kell, hogy a történelmi tragédiák nem elpusztították, hanem megedzették, megerősítették nemzetünket. 500 év múltba nézés és kesergés után vízválasztó időszakhoz értünk. Erőt gyűjtve, lehetőségeinket kihasználva kell a jövőbe vezetni nemzetünket. Ahogy a csodálatos Duna folyam 1444 kilométert halad Mohácsig, a felezőpontig, hogy aztán újból pont ennyit megtéve úti céljához, a tengerhez érjen.

Látnunk, láttatnunk kell, hogy ezer évvel államalapításunk után itt élünk őseink földjén, a Szent Korona országa tízmillió magyarnak hazája ma is. Magyar nyelven beszélünk, kultúránk él és fejlődik.

A csata idején elnéptelenedett vidékünkön sokféle népcsoport lelt otthonra. Magukkal hozták őshazájukból szokásaikat, nyelvüket, tudásukat, gasztronómiájukat, tehetségünket gazdagítva beépültek nemzetünkbe. Így született meg a mai sokszínű, soknemzetiségű, izgalmas Mohács is.

Mohács Város Önkormányzatának célja a csata 500. emlékévére méltón felkészülni. Programjainkkal, megemlékezéseinkkel ki kell fejezzük tiszteletünket keresztény hazánk megmentéséért hadba szálló hősök iránt, azon névtelen harcosok iránt, akik a kilátástalan küzdelmet is felvállalva vonultak csatába az ország megvédéséért. A hősiességről szóló megemlékezésen túl feladatunknak tartjuk a magyarság hagyományainak, a kereszténység megélésének, a hazaszeretetnek, büszkeségnek, és bátorságnak a népszerűsítését.

A Mohács 500 emlékév eseményei messze túlmutatnak a város és az ország határain, hiszen nem feledkezünk meg a seregeinket támogató horvát, cseh, lengyel, szerb és német hősökről sem.