• egy pályázó maximum három pályamunkát nyújthat be,
 • a pályamunkáknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét és email címét, valamint elérhetőségét, (tehát nem anonim a pályázat),
 • csak saját szerzeményű pályamunkát fogadunk el,
 • a pályázatként benyújtott vers sem részben, sem egészben nem tartalmazhat többek között:
  • szerzői jogi- illetve védjegyoltalom alá eső művet;
  • mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket (szlogent, egyéb szöveget),
  • reklámot;
  • szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat;
  • a megszületett vers semmilyen formában nem lehet kirekesztő (pl. nemzetiség, vallás, nemi identitás, szexuális beállítottság, stb.)
 • a Kiíró fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Pályázat feltételeit (különösen annak időtartamát) megváltoztassa, a Pályázatot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően esetlegesen törölje.
 • a Kiíró a pályaművek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett Pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
 • a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Kiíró belső utasításai és a magyar jogszabályok az irányadók.

Amennyiben a Pályamű a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy érvénytelen, a Pályázatról kizárásra kerül minden további jogorvoslat nélkül.