Pályázó kifejezetten szavatol a Pályamű jogszerűségéért.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén a Kiíró a Pályázót, vagy adott pályaművét a pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén a Kiíró azokat a Pályázóra hárítja.