A nyertes Pályázó a pályadíj kifizetésével egy időben kifejezetten lemond a pályaművel kapcsolatos minden további egyéb díjazásról, és a Pályázó műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi- valamint felhasználási mód és mérték korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, felhasználási jogot enged a Kiíró számára, aki a pályaműveket szabadon felhasználhatja.

A Pályázó/szerző előzőek alapján a szerződés aláírásával és a díj kifizetésével, az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról) /Szjt./ 16-17.§ szerint

  • területi korlátozás nélkül,
  • határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére,
  • kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiírónak.

A Kiíró a szerződés alapján jogot szerez a mű

  • tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére,
  • bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítésére.

A pályázatra beküldött pályaműveket a Kiíró és elsődlegesen az általa felhatalmazott (érdekkörébe tartozó) társaságok elérhetővé, és közzé tehetik különösen, de nem kizárólagosan rendezvényeiken, nyilvános média és kommunikációs felületeiken, székhelyükön és telephelyeiken, illetve kiállítások alkalmával.